Bán xe khách 35 chỗ quá rẻ 220tr💥💥💥𝐄𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐌𝐔𝐀- 𝐁𝐀́𝐍- 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐑𝐀𝐎 Đ𝐎̂̉𝐈 𝐂𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢 𝐛𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝟐-𝟑-𝟒 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐮̉ 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢, 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐱𝐞 𝐱𝐮́𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐭, 𝐦𝐚́𝐲 𝐱𝐮́𝐜 đ𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃!💥💥💥 ————— 🌹🌹𝐄𝐌 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔 𝐌𝐔𝐀 𝐕𝐀̀𝐈 𝐂𝐇𝐔̣𝐂 𝐂𝐎𝐍 𝐗𝐄 𝐓𝐀̉𝐈 𝐁𝐄𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐕𝐀̀ 𝐗𝐔́𝐂 𝐋𝐀̣̂𝐓 𝐂𝐔̃ ! 𝐌𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐚̉𝐧𝐡 𝐱𝐞 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐞𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐦𝐨́𝐜, 𝐠𝐚̂̀𝐦 𝐛𝐞̣̂ , 𝐬𝐚̆́𝐭 𝐱𝐢, 𝐥𝐨̂́𝐩, 𝐜𝐚 𝐛𝐢𝐧 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐱𝐞 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐚̉𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚 𝐳𝐚𝐥𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑 𝐬𝐝𝐭 𝐬𝐚𝐮 ☎️☎️☎️: 𝟎𝟗𝟔𝟖𝟏𝟏𝟎𝟐𝟗𝟗 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠- ☎☎☎𝟎𝟑𝟔𝟒𝟕𝟎𝟔𝟔𝟔𝟔 𝐞𝐦 𝐐𝐮𝐚̂𝐧- ☎☎☎𝟎𝟗𝟖𝟗𝟓𝟗𝟕𝟎𝟎𝟐 𝐞𝐦 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 . =====💥💥💥💥==== 𝐗𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐚𝐮 đ𝐮́𝐧𝐠 𝟏 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 💷💸💶💴💰💵! 𝐄𝐦 𝐦𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝟏 𝐧𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 ———💥💥💥💥——— 🏦 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐎̂ 𝐓𝐎̂ 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐆 𝐕𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐤𝐡𝐮 𝟖 𝐗𝐚̃ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐇𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐚 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐡𝐨̣ 🖥 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐱𝐞𝐦 𝐱𝐞

Nguồn: https://awbphotocontest.com

Xem thêm bài viết khác: https://awbphotocontest.com/xe/


Article Categories:
Xe

Comments

  • Anh bán e

    Tam Dương July 29, 2020 8:37 am Reply
  • Minh can ban xe khach duong nam 45cho

    phong le hong July 29, 2020 8:37 am Reply
  • Xe còn không anh

    An Nguyễn July 29, 2020 8:37 am Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *