TỰ HỌC KẾ TOÁN – CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN PHẢI THU KHÁCBên Nợ:
– Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết;
– Phải thu của cá nhân, tập thể (trong và ngoài doanh nghiệp) đối với tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân và có biên bản xử lý ngay;
– Số tiền phải thu về các khoản phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
– Phải thu về tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các hoạt động đầu tư tài chính;
– Các khoản chi hộ bên thứ ba phải thu hồi, các khoản nợ phải thu khác;
– Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam)
Bên Có:
– Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý;
– Kết chuyển các khoản phải thu về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
– Số tiền đã thu được về các khoản nợ phải thu khác.
– Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam)

Để biết thêm thật nhiều thông tin kiến thức và các khóa học kế toán hữu ích, mời các bạn xem thêm tại Website:
Tham khảo các khóa học kế toán online tại :
Và download tài liệu miễn phí tại:

Chúc các bạn học tốt cùng Kế Toán Đức Minh!

Nguồn: https://awbphotocontest.com

Xem thêm bài viết khác: https://awbphotocontest.com/tong-hop/


Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *